Zahvale, korištena literatura


Korištena literatura za izradu ove stranice jest:

  1. Popis stanovništva 2001. , Državni zavod za statistiku
  2. Sveti Juraj u Trnju - kratki pregled župe, J. Kolarić, (1984), Kršćanska sadašnjost, Zagreb

Zahvale

Prije svega se zahvaljujem Zlatku Lovrenčiću koji je ustupio puno svojeg materijala iz osobne zbirke. Također hvala na savjetima i svemu ostalome što je pridonjelo stvaranju ove stranice.

Nadalje zahvala Mati Ivošu, Ivani Horvat, mojem dobrom prijatelju Anti Sabu, Mariji Fileš, i svima ostalima koji su na neki način pomogli u stvaranju ove stranice.