Udruge građana


Udruge građana koje djeluju u Palinovcu su sljedeće: